Flying Macaw, beautiful bird
Source: Shutterstock
ID: 220597771